Tài nguyên dạy học

Clock

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Văn Hùng)
 • (traitimbinhyen_sp87)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_05071.jpg IMG_05091.jpg IMG_05491.jpg Hinh0057.jpg P1150911.jpg Duoivit1_500.jpg P1150522.jpg P1150498.jpg 100_1798.jpg 100_1796.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác
  Gốc > Bài viết > Giới thiệu chung >

  QĐ thành lập HĐ coi thi HKI Năm học 2015-2016

  PHÒNG GD& ĐTNAMTRỰC

  TRƯỜNG THCS NAM THÁI

   

           Số: 09 /QĐ-THCS

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

  Nam Thái, ngày 02 tháng 12  năm 2015

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập Hội đồng coi thi khảo sát Học kì I

  Năm học 2015-2016

   

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NAM THÁI

          - Căn cứ điều lệ trường Trung học;

          - Thực hiện công văn số 228/PGDĐT-THCS ngày 16 tháng 11 năm 2015của PGD&ĐT           Nam Trực về việc khảo sát chất lượng hoạc kì I năm học 2015-2016;              

           - Xét đề nghị của hai tổ chuyên môn trường THCS Nam Thái;

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Thành lập Hội đồng coi thi khảo sát học kì I năm học 2015-2016 gồm các Ông,   (Bà) có tên trong danh sách kèm theo;

  Điều 2. Hội đồng coi thi khảo sát học kì I có trách nhiệm tổ chức coi thi khảo sát học kì I theo yêu cầu về coi thi tốt nghiệp THPT theo công văn 228/PGDĐT-THCS ngày 16 tháng 11 năm 2015 của PGD&ĐT Nam Trực về việc khảo sát chất lượng hoạc kì I năm học 2015-2016, giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ;

  Điều 3. Các bộ phận phụ trách chuyên môn của trường THCS Nam Thái, tổ VP trường và các Ông (Bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

     Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

   

  Nơi nhận:

  - PGD&ĐT để BC;

  - Như Điều 1;

  - Lưu  VP trường;

   

  HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

   

  Trần Thị Thêm

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Vũ Văn Đại @ 16:38 05/12/2015
  Số lượt xem: 136
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến