Tài nguyên dạy học

Clock

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Văn Hùng)
 • (traitimbinhyen_sp87)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_05071.jpg IMG_05091.jpg IMG_05491.jpg Hinh0057.jpg P1150911.jpg Duoivit1_500.jpg P1150522.jpg P1150498.jpg 100_1798.jpg 100_1796.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Phân công chuyên môn học kì I năm học 2015-2016

  Phßng gd-®t nam trùc céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam tr­êng thcs nam th¸i §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Ph©n c«ng chuyªn m«n - c«ng t¸c n¨m häc 2015 - 2016 (K× I) STT Hä vµ tªn Chøc vô HÖ ®µo t¹o - M«n Ph©n c«ng chuyªn m«n (tiÕt) Tæng sè tiÕt Ghi chó Gèc HiÖn nay 1 Trần Thị Thêm Hiệu trưởng CĐ Toán ĐH Toán CDân 6AC(2) 2 2 Phan V¨n Hïng HiÖu phã chuyªn m«n C§ To¸n - ...

  Danh sách GV

  Trường THCS Nam Thái DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN ( TÍNH ĐẾN T8/2011) STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Ghi chú 1 Trần Thị Thêm Hiệu trưởng ĐH Toán 2 Phan Văn Hùng Hiệu phó ĐH Lý 3 Bùi Văn Lịch Hiệu phó ĐH Văn 4 Phạm Thị Lan TT tổ XH, Giáo viên ĐH Văn 5 Bùi Thị Nga TP tổ XH, Giáo viên ĐH Văn 6 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên CĐVăn - Địa 7 Trần...

  Danh sách CBGV tính đến 22/8/2011

  Trường THCS Nam Thái DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN ( TÍNH ĐẾN T8/2011) STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Ghi chú 1 Trần Thị Thêm Hiệu trưởng ĐH Toán 2 Phan Văn Hùng Hiệu phó ĐH Lý 3 Bùi Văn Lịch Hiệu phó ĐH Văn 4 Phạm Thị Lan TT tổ XH, Giáo viên ĐH Văn 5 Bùi Thị Nga TP tổ XH, Giáo viên ĐH Văn 6 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên CĐVăn - Địa 7 Trần...